اخبار مشك آباد

يکپارچه سازي اراضي کشاورزي روستاي شهسواران
بازديد استاندار محترم و هيئت همراه از مزرعه مشاع در سهل آباد در هفته ترويج کشاورزي
برگزاري کلاس آموزشي ترويجي تغذيه گياهي و مبارزه با آفات و بيماري هاي گندم ، جو و يونجه در روستاي ابراهيم آباد
برگزاري کلاس آموزشي تغذيه گياهي، مبارزه با علف هاي هرز، آفات، بيماري هاي غلات، يونجه و باغات انگور در روستاي خيرآباد
برگزاري کلاس آموزشي تغذيه گياهي و مبارزه با آفات و بيماري هاي غلات و يونجه در روستاي امر آباد
برگزاري کلاس آموزشي ترويجي تغذيه، آفات و بيماري هاي گياهي در روستاي معصوميه (شهوه)
برگزاري کلاس آموزشي ،ترويجي آفات و بيماري ها و علف هاي هرز در روستاي شانق
برگزاري کلاس آموزشي پرورش سبزي و صيفي در کارچان
برگزاري کلاس آشنايي با کود ورمي کمپوست در کارچان
برگزاري کلاس آموزشي ارتقاع راندمان آبياري
برگزاري کلاس آموزشي اصول نگهداري شبکه هاي آبياري تحت فشار
برگزاري كلاس آموزشي تغذيه دام در ( روستا) شهر كارچان
برگزاري كلاس آموزشي سيلوسازي در روستاي شهوه
برگزاري كلاس آموزشي پروار بندي گوساله در روستاي سهل آباد
برگزاري كلاس آموزشي ساخت سيلو در روستاي خير آباد
برگزاري كلاس آموزشي تغذيه دام در روستاي شانق
برگزاري کلاس آموزشي کشت زعفران
برگزاري کلاس آموزشي ترويجي کنترل علف هاي هرز ، آفات و بيماري هاي گياهي غلات در روستاي سهل آباد