نتایج نظرسنجی

نظر شما در مورد این سایت چیست؟
عالی %9 8
خوب %9 8
متوسط %41 34
مجموع نظرات: 81