نتایج نظرسنجی

نظر شما در مورد این سایت چیست؟
عالی %8 6
خوب %10 8
متوسط %40 30
مجموع نظرات: 75