نتایج نظرسنجی

نظر شما در مورد این سایت چیست؟
عالی %8 7
خوب %10 8
متوسط %41 33
مجموع نظرات: 79