نتایج نظرسنجی

نظر شما در مورد این سایت چیست؟
عالی %9 7
خوب %10 8
متوسط %40 31
مجموع نظرات: 77