برگزاری کلاسهای آموزشی ترویجی مبارزه با علف های هرز و سن غلات

این مرکز در روز های پنج شنبه و شنبه مورخ 1392/12/22 و1392/12/24 اقدام به برگزاری 5 کلاس آموزشی ترویجی در قلعه ساروق،میچان،نوازن،داود آباد و مصلج آباد نموده است.