برگزاري کلاس آموزشي پرورش سبزي و صيفي در کارچان

با توجه به عدم اطلاعات کافي در خصوص اصول پرورش سبزي و صيفي در منازل، کلاس آموزشي ـ ترويجي پرورش سبزي و صيفي براي زنان روستايي کارچان در تاريخ 9/11/92 برگزار گرديد.در اين کلاس علاوه بر فوايد کاشت سبزي در حياط منازل به عمليات آماده سازي ، کاشت ، داشت و برداشت اين محصولات نيز پرداخته شد و در انتها به سوالات مخاطبين پاسخ داده شد.

کارشناس ترويج :علي يارمحمدي