برگزاري كلاس آموزشي تغذيه دام در ( روستا) شهر كارچان

با عنايت به وجود دامداريهاي مختلف صنعتي وسنتي در روستاي (شهر) كارچان و اهميت تغذيه دام ،كلاس آموزشي تغذيه دام در مورخه 5/11/92 در محل شركت خدمات برگزار گرديد ودر رابطه با تغذيه دام واهميت آن وروشهاي تغذيه بحث و گفتگو گرديد وبه سؤالات دامداران پاسخ داده شد.

کارشناس دام: محمد شمسي