برگزاري كلاس آموزشي تراكتورچيان داراي سمپاش

کلاس در روز دوشنبه مورخه 1392/12/26 راس ساعت 10 صبح در سالن جلسات بخشداری شهر ساروق با حضور تعدادی از کشاورزان روستا برگزار ، که در این کلاس مطالبی در خصوص مبارزه با علف های هرز،سن غلات،کود سرک و روش های صحیح سمپاشی بیان شدو در نهایت در ساعت 11:30 به پایان رسید.