اطلاعيه مربوط به يخاب دادن به باغات و مزارع يونجه

كشاورزان و باغداران عزيز

با سلام و احترام، همانطور كه اطلاع داريد يخاب دادن به باغات و مزارع يونجه يكي از موثرترين شيوه هاي غير شيميايي مبارزه با آفات است، لذا با عنايت به ادامه برودت و سرما، چنانچه كشاورزي از دادن يخاب به باغات و مزارع يونجه خود غفلت كرده است. هنوز هم در فرصت باقيمانده مي تواند نسبت به انجام يخاب زمستان اقدام و شاهد نتايج بسيار مثبت آن در آينده نزديك باشد .