اطلاعيه در رابطه با روغن پاشي درختان در آخر فصل زمستان

با سلام و احترام ، همانطوركه اطلاع داريد روغن پاشي درختان در آخر فصل زمستان در جلوگيري از شيوع آفات نظير: شپشك ها، كنه ها، پروانه ها، و ... بسيار موثر مي باشد ، لذا توصيه مي شود در پايان اسفند ماه بسته به شرايط جوي و محيطي از نظر سرما، قبل از متورم شدن جوانه ها نسبت به روغن پاشي درختان ميوه با روغن ولک اقدام فرمائيد .لازم به ذكر است روغن ولك با دز و غلظت 5 ليتر در يكصد ليتر آب مصرف مي شودو نيازي به افزودن سم به اين محلول نمي باشد .