اطلاعيه در خصوص مبارزه تلفيقي با آفات

كشاورزان عزيز يونجه كار شهرستان اراك  :

با سلام، همانطور كه اطلاع داريد، مبارزه تلفيقي با آفات، بهترين شيوه مبارزه باآفات مي باشد، لذا يكي ديگر از روشهاي مبارزه با آفات سر خرطومي يونجه، تيغ زدن مي باشد. كه توصيه مي شود از اين شيوه بسيار خوب و موثر مبارزه در اواخر اسفند92 و اوايل فروردين ماه 1393 غفلت نكنيد.