اطلاعيه در خصوص استفاده از شعله افكن براي مبارزه تلفيقي با آفات

كشاورزان عزيز يونجه كار

با سلام و احترام ، همانطور كه اطلاع داريد ، مبارزه تلفيقي با آفات بهترين شيوه مبارزه مي باشد ، لذا يكي از روشهاي مبارزه با آفت سرخرطومي( قنج يونجه) نيز استفاده از شعله افكن از اواسط اسفند ماه به بعد بسته به شرايط جوي و منطقه اي( خشک بودن سطح مزرعه) و قبل از سبز شدن محصول مي باشد، به همين دليل كشاورزان عزيزي كه قصد مبارزه با سرخرطومي يونجه با روش سوزانيدن را دارند توصيه مي شود از اين فرصت غفلت ننمائيد.