برگزاري کلاس آموزشي ارتقاع راندمان آبياري

به منظور آگاهي تعدادي از زنان روستايي منطقه مشک آباد با بهره وري مصرف آب کلاس آموزشي در روستاي سهل آباد در تاريخ 18/10/92 برگزار گرديد که در اين دوره آموزشي يک روزه به مصرف بهينه آب اين نعمت الهي اشاره گرديد.

برگزاري کلاس آموزشي اصول نگهداري شبکه هاي آبياري تحت فشار

در راستاي مصرف بهينه از آب در کشاورزي و توسعه شبکه هاي آبياري تحت فشار، دوره ي آموزشي يکروزه با عنوان اصول نگهداري شبکه ي آبياري تحت فشار براي تعدادي از منطقه ي مشک اباد در مرکز خدمات اين دهستان در تاريخ 16/10/92 برگزار گرديد.که ضمن تشويق و ترغيب کشاورزان به استفاده از سيستم هاي آبياري تحت فشار به اصول نگهداري از تاسيسات آن نيز پرداخته شد.


برگزاري كلاس آموزشي تغذيه دام در ( روستا) شهر كارچان

با عنايت به وجود دامداريهاي مختلف صنعتي وسنتي در روستاي (شهر) كارچان و اهميت تغذيه دام ،كلاس آموزشي تغذيه دام در مورخه 5/11/92 در محل شركت خدمات برگزار گرديد ودر رابطه با تغذيه دام واهميت آن وروشهاي تغذيه بحث و گفتگو گرديد وبه سؤالات دامداران پاسخ داده شد.

کارشناس دام: محمد شمسي


برگزاري كلاس آموزشي سيلوسازي در روستاي شهوه

با عنايت به اينكه در روستاي شهوه عمدتا دامداران خرده معمولا بصورت توام دام سنگين ودام سبك دارند در رابطه با موضوع كلاس سيلو سازي علوفه وتغذيه و نگهداري آن در تاريخ 15/11/92  با دامداران گفتگو گرديد و روشهاي سيلو سازي براي ايشان توضيح داده شد وهمزمان نيز در رابطه با تغذيه بهاره دام سبك نيز توضيحاتي براي دامداران ارايه گرديد.

کارشناس دام: محمد شمسي

برگزاري كلاس آموزشي پروار بندي گوساله در روستاي سهل آباد

با عنايت به پروار بند بودن تعداد زيادي از دامداران روستاي سهل آباد و به منظور افزايش عملكرد وبهبود بهره وري در دامداري اين روستا  كلاس آموزشي  پروار بندي گوساله در تاريخ 7/10/92 در محل مسجد روستا برگزار گرديد كه در اين كلاس علاوه بر مسائل مهم در پروار بندي گوساله در رابطه با تغذيه صحيح و اقتصادي دامهاي پرواري بحث و به سوالات دامداران پاسخ داده شد.

کارشناس دام: محمد شمسي


برگزاري كلاس آموزشي ساخت سيلو در روستاي خير آباد

با عنايت به تمركز بسياري از دامداريهاي صنعتي بخش در روستاي خيرآباد واهميت مصرف سيلوي ذرت و افزايش بهره وري اين دامداريها كلاس اموزشي سيلو سازي در مورخه 25/10/92 در محل مسجد روستا برگزار گرديد. كه در رابطه با موضوع كلاس وتغذيه دام بحث وگفتگو بعمل آمد.

کارشناس دام: محمد شمسي


برگزاري كلاس آموزشي تغذيه دام در روستاي شانق

با عنايت به اينكه دامداري در روستاي شانق بصورت گوسفند داري مي باشد و معمولا پرورش دام در مرتع ميباشد و معمولا دامها در زاغه ها نگهداري مي شوند و لزوم تغذيه متفاوت مي باشد كه صورت امكان سيلو سازي روزميني مقدار زيادي از علوفه زمستاني آنها تامين مگردد. كه در رابطه با روشهاي پرورش و تغذيه و نگهداري گوسفند گوشتي و پرواري و تغذيه و پرواربندي در مرتع بحث و گفتگو عمل آمد.

کارشناس دام: محمد شمسي


برگزاري کلاس آموزشي کشت زعفران

با توجه به عدم وجود باغات انگور در روستاي ابراهيم آباد از توابع دهستان مشک اباد از توابع دهستان مشک آباد شهرستان اراک، کلاس آموزشي کشت زعفران جايگزين آموزش آفات و بيماري هاي انگور شد. به علت مستعد بودن اين منطقه به کشت زعفران ، آموزش يکروزه اصول صحيح کشت زعفران ويژه زنان و دختران روستايي در مورخه 15/10/92 در پايگاه بسيج اين روستا برگزار گرديد.

در اين کلاس آموزشي ، ترويجي به درآمدزا بودن کشت زعفران براي زنان روستايي و مراحل کاشت، داشت و برداشت اين گياه با ارزش پرداخته شد و در پايان کلاس به پرسش هاي حاضرين در خصوص مسايل و مشکلات مربوط به اين کشت پاسخ داده شد.


برگزاري کلاس آموزشي ترويجي کنترل علف هاي هرز ، آفات و بيماري هاي گياهي غلات در روستاي سهل آباد

در مورخه 6/12/92 در محل مسجد روستاي سهل آباد کلاس آموزشي ترويجي در خصوص رعايت نکات فني و کاربردي مرحله داشت گندم و جو وگندم ديم پرداخته شد.

1ـ انجام آبياري تعجيلي در گندم وجو

2ـ مبارزه با علف هاي هرز گندم آبي و ديم و جو

3ـ رعايت دوره هاي آبياري در گندم وجو

4ـ مبارزه با آفت سن در مزارع گندم آبي و ديم

در کلاس فوق علاوه بر مسائل و مشکلات مربوط به کشت هاي فوق به سوالات کشاورزان پاسخ داده شد.

عمليات اسفند ماه در باغات

1-محلول پاشي با روغن ولك بر روي تمام شاخه ها وتنه درختان به طور كامل به نسبت 50-30در هزار نيمه اول اسفندماه انجام گردد.
2-محلول پاشي فروست با كود آماده فروست اورال به نسبت 4 در هزار ويا با استفاده از تركيب (كود اوره46٪نيم كيلو گرم+ (سولفات روي 34٪ نيم كيلو گرم+اسيد بوريك17٪ نيم كيلو گرم) در 100 ليتر آب درنيمه اسفندماه فقط براي درختان ميوه انجام گردد.
3-محلول پاشي با اكسي كلرور مس به نسبت 3در هزار در نيمه دوم اسفند ماه بر روي تمام درختان به طور كامل اعم از مثمر و غير مثمر انجام گردد.
4-اجراي تغذيه درختان ميوه باروش چالكود با كود هاي مورد نيازدرختان ميوه انجام گردد.


اداره توليدات گياهي (باغباني )شهرستان اراك

كلاس آموزشي ترويجي تغذيه گياهي

يك دوره كلاس آموزشي ترويجي تحت عنوان تغذيه گياهي با حضور كارشناسان ناظر ، مروجين و كارشناسان مراكز ترويج و كشاورزان پيشرو شهرستان برگزار گرديد.

دوره آموزشي توليد محصولات سالم با كود ورمي كمپوست در روستاي كارچان

در تاريخ 4/12/92 دوره آموزشي توليد محصولات سالم با كود ورمي كمپوست در روستاي كارچان برگزار گرديد.

اطلاعيه در خصوص استفاده از شعله افكن براي مبارزه تلفيقي با آفات

اطلاعيه در خصوص استفاده از شعله افكن براي مبارزه تلفيقي با آفات

اطلاعيه در خصوص مبارزه تلفيقي با آفات

اطلاعيه در خصوص مبارزه تلفيقي با آفات

اطلاعيه مربوط به يخاب دادن به باغات و مزارع يونجه

اطلاعيه مربوط به  يخاب دادن به باغات و مزارع يونجه

مراسم بزرگداشت پيروزي انقلاب اسلامي در روستاي موت آباد

مراسم بزرگداشت پيروزي انقلاب اسلامي در روستاي موت آباد

جشن سي و پنجمين سال انقلاب اسلامي

جشن سي و پنجمين سال انقلاب اسلامي

مراسم غبارروبي و اداي احترام به مقام شامخ شهداي انقلاب و نظام مقدس جمهوري اسلام

مراسم غبارروبي و اداي احترام به مقام شامخ شهداي انقلاب و نظام مقدس جمهوري اسلام