پیش بینی

دوشنبه 2 بهمن

-2°C | 12°C

few-clouds
سه شنبه 3 بهمن

-4°C | 12°C

few-clouds
چهارشنبه 4 بهمن

-6°C | 11°C

clear
پنج شنبه 5 بهمن

-1°C | 12°C

clear